PROJEKT HERBAID

 

Primárna myšlienka projektu HerbAid je zapojenie nízkopríjmových skupín obyvateľstva na Slovensku do produkcie byliniek a bylinných produktov (čaje, nápoje, džemy a pod.) a ich následná distribúcia cez sieť HerbFairTradeNet koncovým zákazníkom.

 

Produkčno-distibučno-spracovateľské centrum v obci Ľubietová ponúka prípravu a kultiváciu priesad byliniek, ich spracovávanie (chladenie, sušenie, mrazenie, balenie) a následnú distribúciu.

 

Združenie No Gravity ponúka príležitosť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva (ľudia v sociálnej sieti, ľudia vo vidieckych oblastiach, znevýhodnená mládež, spoločensky vylúčený ľudia, aj bez prístupu k pôde a pod.) na rozvoj pestovania byliniek cez komunitné záhrady a tým aj prístup k príjmom.

 

Projekt HerbAid prináša na slovenský trh domáce bylinky a bylinkové produkty s potenciálom organickej produkcie.

 

Radi sa s Vami stretneme a prediskutujem možnosti spolupráce, ak máte záujem o pestovanie, resp. odoberanie byliniek a produktov z našich komunitných záhrad.

 

Tím No Gravity

 

 

 

 

 

Pomoc

Ak potrebujete pomoc neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

 

Kontakt

Go to top