Princípy Fair Trade

Fair Trade je založený na týchto princípoch:

Férová cena

. pre producentov a producentky, ktorá vždy pokrýva minimálne náklady a je vyššia ako cena na bežnom trhu. Cena je vždy určená v kontexte každého regiónu či oblasti jednotlivo na základe dohody a vzájomnej spolupráce medzi producentskou a obchodnou spoločnosťou. Ďalšou výhodou je poskytovanie predfinancovania a úverov.

Transparentný manažment a obchodné vzťahy

. rešpektujúce sa navzájom

Podpora nezávislosti producentiek a producentov a dlhodobé obchodné vzťahy

. počas ktorých si môžu producentské organizácie zlepšiť svoje manažérske schopnosti a získať prístup na nové trhy 

Sociálna prémia

. o ktorej použití rozhodujú združenia producentov a producentiek (na sociálne, environmentálne účely či zlepšovanie kvality výroby – napr. budovanie škôl, studní, prechod na ekologické poľnohospodárstvo, atď.)

Podpora demokraticky riadených družstiev

. ktoré spoločne rozhodujú o ich vnútornom dianí a použití prémie

Rovnosť príležitostí

. rodová rovnosť a nediskriminácia – práca žien je rovnako ohodnotená a odmenená a ženy, ako aj telesne hendikepovaní výrobcovia a výrobkyne sú podporované v rámci organizácií

Pracovné podmienky

. rešpektujúce štandardy Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Fair Trade zaručuje bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre producentky a producentov. Ak sú do pracovného procesu zapojené deti (ich príspevok je v rozvojových krajinách niekedy nevyhnutný na prežitie rodiny), ich pracovné podmienky neohrozujú ich osobnostný rozvoj, bezpečnosť, nárok na vzdelanie a hru a rešpektujú Dohodu o právach dieťaťa OSN a zákony a normy na lokálnej úrovni      

Životné prostredie

. aktívna podpora lepších environamentálnych praktík a aplikácia zodpovedných a trvalo udržateľných metód produkcie (prechod na ekologické poľnohospodárstvo v ktorom sa nepoužívajú umelé hnojivá a pesticídy, podpora tradičných metód pestovania)

Zvyšovanie informovanosti spotrebiteliek a spotrebiteľov o negatívnom dopade konvenčného obchodu na výrobcov/kyne a podpora kampane na ich zmenu

. spotrebitelia a spotrebiteľky môžu sami rozhodnúť, koho svojou kúpnou silou podporia. Rovnako sa môžu pripojiť do kampaní, ktoré lobujú za zmenu v pravidlách konvenčného obchodu .

FAIRTRADE ochranná známka

FLO_logo.png

FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) je nezisková asociácia 23 členských certifikačných organizácií. Hlavnou náplňou jej práce je vytváranie a kontrola štandardov pre Fair Trade producentky a producentov, ako aj pre importérov, exportérov a predajcov.

FLO zároveň pomáha producentom a producentkám získať Fairtrade ochrannú známku a prostredníctom miestnych agentiek a agentov rozvíjať príležitosti na trhu.

Pomoc

Ak potrebujete pomoc neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás.

 

Kontakt

Go to top